Kovář & Šalomoun
advokátní kancelář

Spory s kolektivními správci

Kolektivní správci autorských práv a práv příbuzných k autorskému právu jsou ti, kteří tak rádi rozesílají různým restauratérům, ubytovatelům, majitelům obchodů a dalším, kteří mají v provozovně rádio, televizi nebo alespoň nějaký monitor a reproduktor různé dopisy o tom, aby jim platili nějaké poplatky. Zpravidla jsou těmto správci OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s., OAZA - Ochranná asociace zvukařů – autorů, o. s.

JUDr. Michal Šalomoun, jako jeden z předních odborníků na autorské právo zastupuje rovněž nejrůznější subjekty ve sporech s kolektivními správci. Problémem v těchto sporech je jednak, zda je zde vůbec povinnost platit a pokud ano, tak zda odměna, kterou si kolektivní správci účtují, je přiměřená.

V soudních sporech je většinou naše kancelář úspěšná. Kolektivní správci někdy přistoupí na kompromisní dohodu, takže spor končí uzavřením smíru, kdy výsledná částka, kterou museli naši klienti zaplatit, je podstatně nižší, než částka nárokovaná kolektivní správcem. Případně se stává, že kolektivní správci vyhodnotí naši právní argumentaci tak, že raději vezmou žalobu zpět, zaplatí náklady řízení, než aby nechali spor doběhnout do konce, kde by se ukázalo, že jejich požadavky byly nezákonné.

Některé výsledky našeho souzení naleznete zde:

 • Spor s OSA týkající se lázeňských zařízení, který skončil úspěchem u Nejvyššího soudu - sp. zn. 30 Cdo 3056/2012 a dále sp. zn. 30 Cdo 3093/2012 nicméně nutno dodat, že pak (v jiné kauze) Nejvyšší soud svůj názor na placení poplatků v lázních změnil.
 • Spor s INTERGRAMEM, kde INTERGRAM včetně nákladů řízení požadovala cca 8.000,-Kč, nakonec vzal žalobu zpět a zapatil náklady řízení. Usnesení o zastavení řízení.
 • Spor s OAZA, kde OAZA včetně nákladů řízení požadovala cca 4.000,-Kč, nakonec vzala žalobu zpět a zaplatila náklady řízení. Usnesení o zastavení řízení.
 • Spor s INTERGRAMEM, kde INTERGRAM včetně nákladů řízení požadoval cca 7.000,-Kč, nakonec vše skončilo smírem, kdy klient uhradil pouze částku 500,-Kč. Usnesení o schválení smíru.
 • Spor s OSA, kde OSA včetně nákladů řízení požadovala cca 40.000,-Kč, nakonec vzala žalobu zpět a zaplatila náklady řízení. Usnesení o zastavení řízení.
 • Spor s Intergramem, kde Intergram včetně nákladů řízení požadoval cca 18.000,-Kč, nakonec vše skončilo smírem a klient zaplatil jenom cca 4.000,-Kč.Usnesení o schválení smíru.
 • Spor s INTERGRAMEM, kde INTERGRAM včetně nákladů řízení požadovala cca 8.000,-Kč, nakonec vzal žalobu zpět a zaplatil náklady řízení. Usnesení o zastavení řízení.
 • Spor s Intergramem, kde Intergram včetně nákladů řízení požadoval cca 8.000,-Kč, nakonec vše skončilo smírem a klient zaplatil jenom 1.500,-Kč.Usnesení o schválení smíru.
 • Spor s Intergramem, kde Intergram včetně nákladů řízení požadoval cca 13.000,-Kč, nakonec vše skončilo mimosoudním vyřízení a žalobce vzal žalobu zpět Usnesení o zastavení.
 • Spor s OSA, kde OSA včetně nákladů řízení požadovala cca 17.000,-Kč, nakonec vzala žalobu zpět a zaplatila náklady řízení. Usnesení o zastavení řízení.
 • Spor s OAZA, kde OAZA včetně nákladů řízení požadovala cca 4.000,-Kč, nakonec vzala žalobu zpět a zaplatila náklady řízení. Usnesení o zastavení řízení.

Za současného stavu je možné se soudit a může to přinést (ale nemusí) nějaký uspokojivý výsledek. Část právní argumentace se totiž opírá o problém přiměřené odměny, kdy sazebníky kolektivních správců nemusejí být odrazem přiměřené odměny. To však pravděpodobně brzo skončí, neboť do novely autorského zákona je prosazen mechanismus, který má legalizovat výši odměn uvedených v sazebnících. Tomu je třeba se postavit již nyní, neboť následně na soudě to již bude prakticky znemožněno.